четврток, 30 март 2023
ПочетнаБЕРЗАМакедонска берза 05.09.2014

Македонска берза 05.09.2014

berza

-Жито Вардар АД Велес објави одлуки од Собрание на акционери

-Трудбеник АД Охрид и Цементарница Усје АД Скопје објавија јавен повик за Собрание на акционери

На 05.09.2014 година на Македонската берза е остварен промет од редовното тргување од 7.786.392,50 денари (126.597,72 евра) од кои 7.771.017,50 денари се остварени на Официјалниот пазар, додека на Редовниот пазар се истргувани хартии од вредност во вредност од 15.375,00 денари. Официјалниот пазар учествува со 99,80% во остварениот промет, додека  Редовниот пазар учествува во остварениот промет со 0,19%. Прометот од  редовното тргување со акции на дневно ниво бележи зголемување од 222,28% во споредба со претходниот трговски ден. Прометот од тргување со обврзници бележи зголемување од 38,68% во споредба со претходниот трговски ден. Од акциите кои што се тргуваат на Официјалниот пазар најголемо учество во вкупниот дневен промет имаа акциите на Алкалоид Скопје со промет од 1.798.400,00 денари. Од акциите кои што се тргуваат на Редовниот пазар најголемо учество во вкупниот дневен промет имаа акциите на Жито Прилеп со промет од 15.375,00 денари.На Официјалниот пазар најголем пораст на 05.09.2014 година забележаа акциите на Прилепска Пиварница Прилеп со процентуален пораст на просечната цена од 3,00%.

За повеќе информации посетете ја Интернет страната на Македонска берза http://www.mse.mk

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП