четврток, 30 март 2023
ПочетнаБЕРЗАМакедонска берза 15.09.2014

Македонска берза 15.09.2014

berza

-Макпромет АД Штип објави известување за промена на сопственост

На 15.09.2014 година на Македонската берза е остварен промет од редовното тргување од 4.032.452,94 денари (65.562,69 евра) од кои 4.003.942,94 денари се остварени на Официјалниот пазар, додека на Редовниот пазар се истргувани хартии од вредност во вредност од 28.510,00 денари. Официјалниот пазар учествува со 99,29% во остварениот промет, додека  Редовниот пазар учествува во остварениот промет со 0,70%.

Прометот од  редовното тргување со акции на дневно ниво бележи зголемување од 59,87% во споредба со претходниот трговски ден.  Од акциите кои што се тргуваат на Официјалниот пазар најголемо учество во вкупниот дневен промет имаа акциите на Комерцијална банка Скопјесо промет од 859.165,00 денари.

На Официјалниот пазар најголем пораст на 15.09.2014 година забележаа акциите на Цементарница УСЈЕ Скопје со процентуален пораст на просечната цена од 20,00%.

За повеќе информации посетете ја Интернет страната на Македонска берза http://www.mse.mk

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП