четврток, 30 март 2023
ПочетнаБЕРЗАМакедонска берза 01.09.2014

Македонска берза 01.09.2014

berza

-Трансбалкан АД Гевгелија Адинг АД Скопје и Гранит АД Скопје објавија неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01. – 30.06.2014 година.

-Макпетрол АД Скопје објави консолидирани неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01. – 30.06.2014 година.

-ЗК Пелагонија АД Битола објави известување за стекнат удел.

-Тетекс АД Тетово објави јавен повик и предлог-одлуки за Собрание на акционери.

На 01.09.2014 година на Македонската берза е остварен промет од редовното тргување од 8.566.139,78 денари (139.293,39 евра) од кои 8.555.139,78 денари се остварени на Официјалниот пазар, додека на Редовниот пазар се истргувани хартии од вредност во вредност од 11.000,00 денари. Официјалниот пазар учествува со 99,87% во остварениот промет, додека  Редовниот пазар учествува во остварениот промет со 0,12%. Прометот од  редовното тргување со акции на дневно ниво бележи зголемување од 161,51% во споредба со претходниот трговски ден. Од акциите кои што се тргуваат на Официјалниот пазар најголемо учество во вкупниот дневен промет имаа акциите на Реплек Скопје со промет од 2.674.500,00 денари. На Официјалниот пазар најголем пораст на 01.09.2014 година забележаа акциите на Бетон Скопје со процентуален пораст на просечната цена од 3,03%.

За повеќе информации посетете ја Интернет страната на Македонска берза http://www.mse.mk .

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП