23 февруари, 2024
ПочетнаЕКОНОМИЈАБруто-домашниот производ за второто тримесечје порасна за 2,8 %

Бруто-домашниот производ за второто тримесечје порасна за 2,8 %

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ(БДП) за второто тримесечје од 2022 година е 2.8 %.

Во второто тримесечје од 2022, најголем пораст е забележан во секторите Е, Ж и З- Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна од 8.1 %, Ѕ – Информации и комуникации од 8.1 % и Њ, О и П- Уметност, забава и рекреација; Други услужни дејности; Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби од 7.9%.

Финалната потрошувачка на домаќинствата вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во второто тримесечје од 2022 година, номинално расте за 14.7%, а нејзиното учество во структурата на бруто-домашниот производ изнесува 68.6 %.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 27.1 %, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 34.9 %.

Бруто-инвестициите во второто тримесечје од 2022 година бележат најголемо покачување во делот на промената на залихите.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП