понеделник, 8 август 2022
ПочетнаЕКОНОМИЈАГрција во моментов на кредиторите им должи 240 млрд евра

Грција во моментов на кредиторите им должи 240 млрд евра

greece-still-hasnt-finalized-the-list-of-reforms-it-needs-to-unlock-more-bailout-money

Грција, којашто на крајот од јуни, може да се најде во ситуација да не може да ги врати ратите од кредитот од Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) доколку не ги добие средствата од сегашната програма за надворешна помош, на доверителите им е должна најмалку 242,8 милијарди евра.

Најголем поединечен доверител на Грција е Германија, покажуваат пресметките на агенцијата Reuters од минатата седмица, кои се темелат на официјалните статистики.

Споменатата сума од 242,8 милијарди евра ги обединува двата пакета од финансиската помош за Грција, коишто ги одобрија земјите членки на еврозоната и Меѓународниот монетарен фонд од 2010 година, како и грчките државни обврзници кои ги држат Европската централна банка (ЕЦБ) и централните банки на државите од еврозоната.

Приватните инвеститори држат 38,7 милијарди евра во грчки државни обврзници, по големото отпишување и замена на долгот од 2012 година, со што е намален нивниот удел во грчкиот долг за 107 милијарди евра, а вредноста на долгот во рацете на приватните вложувачи за проценетите 75 отсто. Покрај тоа, грчката влада издаде и 15 милијарди евра краткорочни трезорски записи, повеќето на грчките банки.

Надворешниот долг на Грција кон поединечните кредитори

ММФ на Грција ѝ вето вкупно 48,1 милијарди евра, од кои износот од 16,3 милијарди евра Атина би требало да ги добие до март 2016 година, доколку успешно ги спроведе реформите условени со втората програма за надворешна финансиска помош.

Грција редовно ги сервисираше и отплаќаше долговите сé до почетокот на јуни, која го искористи правилото на ММФ да ги обедини четирите транши од еден месец од кредитот во една, во вкупен износ од 1,6 милијарди евра кој треба да го врати до крајот на јуни. Претходните заеми од ММФ имаа камата од 3,5 отсто, поголема од онаа којашто беше пресметана на средствата одобрени од фондот на еврозоната наменет за финансиска помош на членките кои запаѓаат во проблеми.

Европската централна банка (ЕЦБ) држи грчки државни обврзници со номинална вредност од 19,8 милијарди евра, од што за наплата во јули и август доспеваат 6,7 милијарди евра, што претставува многу сериозен предизвик во врска со отплатата односно рефинансирањето на долговите.

Покрај тоа, европските централни банки во рамките на Евросистемот држат 7,72 милијарди евра во грчки обврзници. ЕЦБ, исто така, одобри 110 милијарди евра итна помош за потребите на ликвидноста на грчките банки, која ја овозможува грчката централна банка, од што дел е осигурен со колатерал во грчки државни обврзници.

Државите од еврозоната на Грција ѝ одобрија 52,9 милијарди евра билатерални заеми во рамките на првата програма за финансиски помош договорен во 2010 година. Во рамките на втората програма од заеми договорена во 2012 година, Атина прими 141,8 милијарди евра од фондот на еврозоната наменет за помош на членките со проблеми, а до крајот на јуни уште би требала да добие износ од 1,8 милијарди евра, доколку ги исполни барањата за реформите.

Меѓу најголемите економии во еврозоната, далеку најголем кредитор на Грција е Германија со 42,98 милијарди евра, Италија со 37,76 милијарди и Шпанија со сума од 25,1 милијарди евра. Тоа е прилог на придонесите за заемите од ММФ, сразмерни со квотите коишто тие земји ги имаат во овој глобален кредитор.

Државите од еврозоната ѝ ги продолжија на Грција роковите за отплаќање на заемите од 15 на 30 години и ги намалија каматните стапки на некои од нив на визија којашто за само 0,5 базични поени е поголема од нивните трошоци за задолжување. Исто така, на Грција ѝ одобрија 10-годишен мораториум на исплатата на каматите во вториот пакет од заемни кој на Атина ѝ беше одобрен од фондот на еврозоната за помош на членките во тешкотии.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП