четврток, 30 март 2023
ПочетнаБЕРЗАБерза-неделен преглед

Берза-неделен преглед

НЕДЕЛЕН ПРЕГЛЕД

(12.08 – 16.08.2013)

 

 

Зад нас е уште една недела на Македонската берза со мизерен промет и потполна апатија кај инвеститорите кога е во прашање тргувањето со хартии од вредност. Остварениот неделен промет од 12,4 милиони денари сам по себе кажува што се случува, т.е. кажува дека ништо не се случува на берзата. Во таквата апатија индексот МБИ10 забележа неделен пад од -0,91%, додека индексот МБИД имаше незначителна неделна промена од само 0,12 индексни поени во минус.

Од истргуваните акции, ниту една не реализираше промет поголем од 2 милиони денари, а од оние што беа со промет од над 1 милион денари би ги издвоиле Алкалоид Скопје со 1,9 милиони денари, Комерцијална банка Скопје со 1,5 милиони, Македонски телеком Скопје и Обврзницата од денационализација РМДЕН12 со 1,6 милиони денари промет.

Единствени за одбележување се финансиските извештаи на котираните компании кои „масовно“ се објавуваат во последните три недели. Во продожение следи прегледот на досега објавените резултати од работењето на дел од котираните компании:

 

 

 

 

 

податоците се во .000 мкд

Податоци за Q2-2013

Остварени приходи

Во однос на Q2.2012

Остваренa нето добивка/загуба

Во однос на Q2.2012

 Q2.2013

Q2.2013

Земјоделство и прехрамбена индустрија
Благој Ѓорев АД Велес

332,277

19%

2,812

-54%

Европа АД Скопје

340,745

-2%

11,195

4%

Жито Вардар АД Велес

351,521

-45%

69,547

/

Жито Полог АД Тетово

219,041

-7%

12,398

-33%

Пелистерка АД Скопје

204,357

3%

712

-60%

Сковин АД Скопје

181,185

-28%

57,228

/

Тутунски комбинат АД Прилеп

1,013,763

9%

89,857

/

Фруктал Мак АД Скопје

173,112

5%

5,455

/

Металопреработувачка индустрија и  рударство
РЖ Макстил АД Скопје

1,899,832

-34%

11,107

5292%

Рудници Бањани АД Скопје

31,425

33%

4,229

/

Факом АД Скопје

379,610

-17%

165

-99%

ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово

451,951

12%

97,595

/

Текстил и кожа
Ветекс АД Велес

168,018

42%

6,112

27%

Димко Митрев АД Велес

105,390

-28%

420

65%

Макотекс АД Скопје

8,893

-52%

3,929

/

Мода АД Свети Николе

124,375

18%

29,088

401%

Енергетика
Градежништво
Услуги
Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарци

13,148

-2%

2,887

106%

Агромеханика АД Скопје

4,657

-4%

3,332

/

ГТЦ АД Скопје

112,736

-4%

12,186

1%

Интерпромет АД Тетово

21,634

19%

5,175

4648%

Лотарија на Македонија АД Скопје

48,336

-7%

3,818

/

Македонски телеком АД Скопје

6,300,000

-9%

1,100,000

-35%

Макпромет АД Штип

5,514

1%

2,154

/

РЖ Економика АД Скопје

12,240

-23%

2,452

/

РЖ Интертрансшпед АД Скопје

41,895

9%

9,073

/

РЖ КПОР АД Скопје

7,118

-7%

920

/

РЖ Техничка контрола АД Скопје

30,130

-44%

1,524

/

Скопски пазар АД Скопје

700,262

-15%

10,158

-28%

Фершпед АД Скопје

2,984,354

10%

36,879

157%

Угостителство
Македонијатурист АД Скопје

239,821

-8%

108,816

-12%

УТТ Македонија АД Битола

33,495

-2%

3,713

/

Хотели Метропол АД Охрид

48,410

-12%

5,090

/

Медицина
Алкалоид АД Скопје

3,419,096

4%

275,606

-5%

Банки и осигурителни компании
Комерцијална банка АД Скопје

2,634,948

 

388,093

/

НЛБ Тутунска банка АД Скопје

2,164,618

-10%

291,074

1%

Стопанска банка АД Скопје

3,695,765

4%

495,461

29%

Стопанска банка АД Битола

187,747

4%

16,537

/

ТТК Банка АД Скопје

296,310

3%

34,534

98%

Други производствени компании
МЗТ Пумпи АД Скопје

60,091

-9%

1,325

119%

ОХИС АД Скопје

22,471

-84%

153,810

/

Фустеларко Борец АД Битола

111,964

-6%

1,280

-63%

* Податоците се земени од неревидираните финансиски извештаи доставени од котираните компании до Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, достапни на www.seinet.com.mk

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП