понеделник, 8 август 2022
ПочетнаЕКОНОМИЈАСтранските работници во ЕУ честопати се преквалификувани за работата што ја работат...

Странските работници во ЕУ честопати се преквалификувани за работата што ја работат (ИНФОГРАФИК)

Странските работници во ЕУ честопати се подобро квалификувани за позицијата што ја имаат отколку локалното население, според податоците на Евростат за 2020-та година.

41,4% од граѓаните што не се членки на ЕУ се поквалификувани за работата што ја работат, а за споредба, за локалните граѓани овој процент е скоро 21 процент.

Најголемо учество на преквалификувани странски работници има во Грција (71,6%), Италија (66,5%) и Шпанија (57,1%). Во јужните земји и локалните граѓани често заземаат позиција што не одговара на нивното образование – 34,5% од квалификуваните работници се во Шпанија, 30,5% во Кипар и 30,4% во Грција.

Во 2020-та година, Луксембург е земја со најголем број на вработени на позиции што ја исполнуваат нивната обука. Само 3,5% од локалното население работи на работни места кои бараат пониски квалификации, а за државјани на трети земји овој процент достигнува 10,8%.

Општо земено, жените се помалку загрозени и почесто имаат позиции што не се соодветни и се под нивото на нивното образование. Разликата е 1 поен во споредба со мажите кога станува збор за локалните жители и достигнува 6,4 поени кога се разгледуваат случаите на странски државјани.

Ако споредиме според возрасни групи, преквалификацијата е почеста кај постарите лица (35-64 години), но ова е тренд само за работници кои доаѓаат од други земји. Кај локалното население, преквалификацијата е почеста кај младите на возраст од 20 до 34 години.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП