петок, 31 март 2023
ПочетнаКОМПАНИИВитаминка АД Прилеп за првиот квартал прокнижи за 54 отсто повисока добивка

Витаминка АД Прилеп за првиот квартал прокнижи за 54 отсто повисока добивка

Остварените единечни вкупни приходи во првото тромесечје од 2021 година изнесуваат 714,270 илјади денари и во споредба со остварените за истиот период  во 2020 година бележат пораст од 11%. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 99%, имаат приходите остварени од продажба на производи и услуги  од основна дејност,  кои во споредба со остварените во 2020  година се повисоки за 13%.

Остварените единечни вкупни расходи во првото тромесечје од 2021 година изнесуваат 709.344 илјади денари и во споредба со остварените за истиот период во 2020 година бележат раст од 20%. Висината на  вкупните расходи е во корелација со работењето во  првото тромесечје од  2021 година.

Во извештајниот период е остварена добивка по оданочување во висина од 12,453 илјади денари, која во споредба со добивката за истиот период од минатата година е зголемена  за 54 %.

Во првото тромесечие од 2021 година се преземени соодветни активности во поглед почитување на мерките за работа  во услови на пандемија. Трендот на вкупниот приход на друштвото не е лош, но сепак неблагодарно е да се предвидува во услови на голема макроекономска нестабилност. Препораките од монетаристите – НБРМ или Централната Европска банка, банките  да се воздржуваат од исплата на дивиденди и зачувување на ликвидноста е јасен сигнал дека е потребна  посебна грижа за готовинскиот тек на друштвото.

Финансискиот извештај можете да го погледнете тука.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП