петок, 27 мај 2022
ПочетнаЕКОНОМИЈАЌе ги зголемат ли банките каматните стапки на кредитите?

Ќе ги зголемат ли банките каматните стапки на кредитите?

Народната банка по вторпат ја зголеми каматната стапка на благајничките записи и сега изнесува 1.75% на годишна основа.

Целта на зголемувањето е подигање на интересот на банките за поголемо вложување во благајнички записи наместо во кредити на нефинансискиот сектор, домаќинствата и компаниите.

Со тоа би се намалиле инфлациските движења во државата. Инфлацијата во месец април изнесува 10.8 %.

Зголемувањето на каматната стапка на благајничките записи секако ќе предизвика зголемување на каматните стапки на кредитите бидејки каматната стапка на благајничките записи е како основа за формирање на каматните стапки на банките.

Ризик од променета каматна стапка покрај за новите кредити, постои и за претходно одобрените кредити со променлива и прилагодлива каматна стапка.

Според податоците на Народната банка со состојба 31.12.2021 година, 71,1 отсто се такви кредити. 62,7 отсто се кредити со променлива каматна стапка, а 8,4 отсто со прилагодлива каматна стапка.

Во вкупните приходи на банките за минатата година, каматните приходи учествувале со 59,3 отсто и тоа 35,2 отсто камата наплатена од домаќинствата и 22,1 отсто камата наплатена од компаниите.

Во 2021 година банките во Македонија остварија добивка од 148 милиони евра.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП