петок, 27 мај 2022
ПочетнаЕКОНОМИЈАКој работи најдолго во регионот?

Кој работи најдолго во регионот?

Во Македонија, мажот стекнува право на пензија на 64 години и 15 години пензиски стаж, а жената на 62 години и 15 години пензиски стаж. Под одредени услови, семејна пензија може да заработи брачен другар, разведен брачен другар, дете, родител, очув, маќеа и посвоител.

Во Црна Гора, мажите добиваат старосна пензија на возраст од 66 години и најмалку 15 години стаж на осигурување или на 61 година ако имаат 40 години стаж на осигурување. Мажите можат предвреме да се пензионираат на 62 години и шест месеци, со 15 години осигурување. Што се однесува до жените, тие одат во пензија на 62 години и три месеци, како и 15 години стаж на осигурување или со 57 години и три месеци, доколку имаат 37 години и три месеци стаж.

Во Словенија старосната пензија се стекнува на возраст од 65 години и 15 години пензиски стаж или на возраст од 60 и 40 години пензиски стаж и за мажи и за жени. Во случај на инвалидска пензија се утврдува степенот на инвалидност (I, II, III категорија). Што се однесува до семејната пензија, таа под одредени услови може да ја остварува вдовица, вдовец, деца, пастири, внуци, родител и посвоител.

Во Хрватска мажите одат во пензија на 65 години и имаат 15 години стаж на осигурување, а жените се пензионираат на 63 години и исто така 15 години стаж на осигурување. Мажите можат предвремено да се пензионираат со 60 години старост и 35 години пензиски стаж, додека жените со 58 години и 33 години стаж на осигурување.

Семејната пензија, под одредени услови, може да ја заработи вдовица, вдовец, деца, разведен брачен другар и родител, очув, маќеа, посвоител, посинок, внуци… Вдовица, вдовец или деца од брак или вонбрачна заедница може под одредени услови да го изгубат правото на оваа надокнада.

Во БиХ и мажите и жените добиваат пензија на 65 години и 15 години осигурување, односно со најмалку 20 години стаж или кога ќе наполнат 40 години осигурување без разлика на возраста. За инвалидска пензија потребно е да се утврди инвалидноста, како и пензискиот стаж да покрива најмалку една третина од работниот век.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП