14 јули, 2024
ПочетнаЕКОНОМИЈАЕУ се пожали во СТО против Кина во одбрана на нејзините технолошки...

ЕУ се пожали во СТО против Кина во одбрана на нејзините технолошки компании

Европската унија (ЕУ) ја тужи Кина пред Светската трговска организација (СТО), бидејќи азиската земја го ограничува пристапот на европските компании до странските судови за заштита и користење на нивните патенти, соопшти Европската комисија (ЕК).

Кина сериозно ги ограничува компаниите од ЕУ кои имаат права на клучни технологии (како што се 3G, 4G и 5G) во одбраната на тие права кога нивните патенти се користат незаконски или без соодветна компензација, како што се кинеските производители на мобилни телефони, соопшти Брисел. Сопствениците на патенти кои тужат надвор од Кина често се казнуваат со големи казни во Кина, принудувајќи ги да ги поднесуваат таксите за лиценцирање пониски од пазарните цени.

ЕУ ги идентификува активностите на Кина како некомпатибилни со Договорот на СТО за трговските аспекти на правата на интелектуална сопственост (TRIPS). Поради оваа причина, заедницата побара и консултации во трговската организација за случајот.

Оваа кинеска политика е крајно штетна за иновациите и растот во Европа, бидејќи ефективно ги лишува европските технолошки компании од можноста да ги користат и бранат правата што им даваат технолошка предност, велат од Брисел.

Од август 2020-та година, кинеските судови донесоа пресуди познати како „забрани за судски спорови“ за да извршат притисок врз компаниите во заедницата со високотехнолошки патенти и да ги спречат легално да ја бранат својата технологија. Покрај тоа, кинеските судови се закануваат со високи казни за да ги одвратат европските компании да тужат странски судови.

Кинеските производители ги користат овие „забрани за судски спорови“ за да го искористат поевтиниот, па дури и бесплатен пристап до европската технологија.

Претставниците на ЕУ постојано го поставуваа ова прашање со Кина, но безуспешно.

Консултациите што ги бара ЕУ за решавање на спорот се првиот чекор во постапката за решавање на споровите на СТО. Доколку не постигнат задоволително решение во рок од 60 дена, ЕУ може да побара од СТО да формира специјализирана група која ќе одлучува по ова прашање.

Патентите опфатени со овој случај се од суштинско значење за стандардите. Тие се патенти кои се апсолутно неопходни за производство на стоки кои исполнуваат одреден меѓународен стандард. Бидејќи употребата на технологии заштитени со овие патенти е задолжителна при производството на, на пример, мобилни телефони, носителите на патенти се обврзаа да ги лиценцираат овие патенти на производителите под фер, разумни и недискриминаторски услови.

Затоа, производителот на мобилни телефони треба да добие лиценца за овие патенти (за што е договорена такса за лиценца со сопственикот на патентот). Ако производителот не успее да добие лиценца и/или одбие да плати, сопственикот на патентот може да се повика на овие патенти и да поднесе барање до суд да ја суспендира продажбата на производи што ја содржат оваа нелиценцирана технологија.

Во август 2020-та година, Врховниот народен суд на Кина пресуди дека кинеските судови можат да им забранат на носителите на патенти да одат на суд надвор од Кина за да ги заштитат своите патенти со наметнување „забрана за судски спорови“. Врховниот народен суд, исто така, пресуди дека прекршувањето на ваквата пресуда може да се казни со парична казна од 130.000 евра дневно. Оттогаш, кинеските судови воведоа четири такви забрани за судски спор против странски носители на патенти.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП