понеделник, 25 септември 2023
ПочетнаЕКОНОМИЈАПознати добитниците на наградата „13 Ноември“

Познати добитниците на наградата „13 Ноември“

nagradadadada

Одборот за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, во среда, по спроведеното тајно гласање, и официјално ги објави добитниците на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2015 година.

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, за 2015 година од областа на науката и публицистиката се: Проф.д-р. Димитар Мирчев,за висок придонес во развојот на политичките и општествените науки и образованието и посебно за Тетралогијата за македонскиот идентитет и суверинитет (2012-2015) и доц. д-р Беким Кадриу, за постигнати резултати во областа на правната наука .

Од областа на образованието и воспитанието добитник е Баки Бакиу, за заокружена творечка континуирана животна работна целина во областа на воспитанието, образованието и публицистиката.

Од областа на културата наградата ја добија Џабир Ахмети, за долгогодишно остварување во областа на културата и книжевниот превод и Братислав Димитров, за петте книги во кои е вреден и вљубен хроничар на градот Скопје.

Наградата од областа на уметноста и архитектурата ја добија Јелена Жугиќ, за особен придонес во популаризацијата на театарската уметност во град Скопје и за основање на Националната установа Театар Комедија, Скопје,за негово етаблирање и успешно раководење и проф.д-р Јован Стефановски-Жан, за остварувања во областа на архитектурата.

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност добитник е Поликсена Илиоска, за долгогодишни остварувања во областа на хуманитарната дејност и придонес за афирмација на градот Скопје и Република Македонија, како и проф. д-р Гордана Петрушевска, за особено врвни постигнувања во областа на медицината.

Од областа на спортот добитник е Стојна Вангеловска , за постигнати врвни спортски резултати и Игор Стефановски, за постигнати врвни резултати и освојување на медали во автомобилизмот во ридско брзинските трки.

За ученици и студенти награден е Марко Младеновски, за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности.

Тајното гласањето го спроведе Комисијата што ја именува Одборот, во следниот состав: претседател Бранко Цветкоски и членови: д-р Стојан Киселиновски, д-р Марко Китевски, д-р Михаил Груневски, Никола Фиданоски, Авни Халими, Петар Гичаровски, Санде Стојчевски, д-р Изаим Муртезани, д-р Скендер Асани и проф. д-р Људмил Спасов.

Наградата „13 Ноември на Град Скопје се доделува на физички и правни лица како знак на признание на Градот Скопје за остварувања, во стопанството, науката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената и социјалната заштита, спортот и физичка култура, техничката култура, заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото, што претставуваат посебен придонес за развојот на градот Скопје и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Република Македонија и во светот. Наградата може да се додели и на физички и правни лица од други држави кои оствариле посебен придонес за Градот. Исто така, Наградата се доделува и на ученици и студенти за творечки труд или континуирани успешни постигнувања во наставните и во воннаставните активности што претставуваат посебен придонес за напредок и афирмација на Градот Скопје.

Наградите на посебна свеченост ги врачува градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, на 13 Ноември – Денот на ослободувањето на Скопје.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП