14 јули, 2024
ПочетнаЕКОНОМИЈАШто се франшизи и дали тие се профитабилна инвестиција?

Што се франшизи и дали тие се профитабилна инвестиција?

Можеби овој термин ви изгледа сосема непознат, или едноставно имате идеја на што се однесува, но речиси сигурно еднаш сте купиле производ од „франшизна“ продавница.

Франшизата е еден од можните бизнис модели според кои работи секоја седма компанија во светот!

Затоа, франшизата е многу вообичаена деловна стратегија. Ако некогаш сте размислувале да започнете сопствен бизнис – ова е начин на водење бизнис кој дефинитивно треба да го земете во предвид.

Во остатокот од текстот ќе дознаете од кои причини.

Концептот на франшиза и принципите на соработка во овој деловен систем

Кога поединец сака да склучи договор за франшиза со одредена компанија, тој всушност се обврзува да го води својот бизнис под туѓо име, т.е. бренд. Но, тука не завршуваат обврските на двете страни, туку само наједноставното објаснување на суштината на оваа стратегија.

Сигурната франшиза ви дава шанса да преживеете под името на одредена компанија која веќе има репутација, многу полесно отколку самите да ја постигнете. Дополнително, со нивниот докажан начин на водење бизнис, имате можност да се развивате побрзо.

Иако под туѓо име, поединецот сепак води сопствен бизнис: на сопствен ризик и инвестирајќи свои дополнителни средства. Со оглед на тоа дека повеќето претприемачки проекти кои започнуваат сами целосно пропаѓаат во првите три години од бизнисот, типот на франшиза на бизнис всушност ви дава подобри почетни шанси за успех.

Покрај лиценцата за користење на брендот, која давателот на услугата (франшизор) ви ја дава во договорот, тој е должен да ви го пренесе знаењето за водење на бизнисот – во светот познато како ‘know-how’ – на вас, односно корисникот на франшизата, како и обука на вашиот персонал. На овој начин добивате докажано искуство и можност да ја организирате вашата работа на мотивиран и креативен начин.

Исто така, давателот на франшизата е должен да обезбеди логистичка поддршка при набавка и продажба, како и систематски трансфер на знаења и поддршка во областа на финансиите, сметководството, промоцијата и маркетингот.

Од друга страна, примачот на франшизата мора прво да ги плати таксите за франшиза. Во почетокот, влезницата е задолжителна, а потоа најчесто се бараат редовни и маркетинг такси. Ова се основните видови на давачки, но во зависност од компанијата и договорот, тие можат да бидат повисоки или пониски.

Поединецот кој застапува корисник или примател на франшиза добива од давателот на франшизата право да го користи неговиот бренд, но и обврска дека неговиот бизнис е во согласност со правилата и концептот на франшизата. Давателот на франшизата ги вложува почетниот капитал и знаење, а корисникот придонесува со вложување дополнителен капитал и сопствена мотивација.

Постојат два вида на франшизи:

-Франшизна дистрибуција на производи
-Франшизен бизнис модел

Дистрибуција на производи со франшиза подразбира дека давателот на франшизата му дава право на корисникот само да го продава својот бренд на производи, додека франшизниот деловен модел, покрај продажбата, вклучува и пренос на начинот на организирање на бизнисот.

Франшизата како деловен модел е всушност сложен систем во кој постои високо ниво на меѓузависност. Во него, бизнис концепт кој успешно функционира во одредена област се пренесува од основната област во други, помали области. На овој начин давателот на франшизата може брзо да се прошири и да се менува според потребите на пазарот без големи трошоци.

Профитабилноста на франшизите и нивната зачестеност во современиот бизнис

Јасно е дека давателот на франшизата, врз основа на своите обврски и можностите што ги добива од договорот за франшиза, ја плаќа оваа можност иако и тој прифаќа одреден ризик. Но, дали овој вид на деловен систем е профитабилен за примачот на франшизата?

Ако се земе предвид дека на овој начин давателот на франшизата добива поддршка од искусна компанија, а со тоа што се води бизнис под името на таа компанија, поголема издржаност и препознатливост на брендот – пресметката е јасна. Препознатлив бренд може да привлече повеќе клиенти, со што се создава поголема гаранција за успех во бизнисот.

За започнување личен бизнис под франшиза, може многу брзо да се избере една од достапните франшизи, а дополнителна предност е широкиот опсег на почетни инвестиции. Така, можно е инвестицијата да биде од неколку илјади евра до неколку стотици илјади евра.

Во секој случај, тоа е докажан бизнис модел кој во светот го користат околу 2 милиони компании во различни индустриски области. „Франшизираниот“ бизнис не е гаранција за успех, но може да заштити од почетнички грешки.

Меѓусебните обврски траат додека трае вашиот договор за франшиза, а за тоа време ќе имате повеќе простор за ваш напредок и развој на успешна компанија со докажан деловен систем.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП