понеделник, 29 мај 2023
ПочетнаЕКОНОМИЈАНадворешниот долг зголемен за 432 милиони евра во четвртото тримесечје од 2022...

Надворешниот долг зголемен за 432 милиони евра во четвртото тримесечје од 2022 година

Народната банка го објави редовното статистичко соопштение за позначајните промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција.

На крајот на четвртиот квартал од 2022 година:

Нето надворешниот долг изнесува 4.349 милиони евра (или 33,7% од проценетиот БДП). Нето надворешниот долг во четвртиот квартал од 2022 година е зголемен за 432 милиона евра, или за 11%. Од аспект на структурата, и понатаму поголемо учество во вкупниот нето-долг има приватниот нето-долг со 64%.

Во текот на четвртиот квартал од 2022 година, негативната нето меѓународна инвестициска позиција (МИП) е зголемена за 318 милиони евра и изнесува 8.151 милион евра, што претставува 63,2% од проценетиот БДП за 2022 година.

Најновото соопштение за позначајните промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/ND%20NP%20MIP/2021/Soopstenie_dolg_MIP_Kv.4_2021.pdf

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП