вторник, 21 март 2023
ПочетнаЕКОНОМИЈАЕК предлага создавање на Европска банка за водород

ЕК предлага создавање на Европска банка за водород

Создавањето на европска банка за водород за промовирање на производството на чист водород во ЕУ предлага Брисел. Во публикација на својата веб-страница, Европската комисија објаснува дека првиот пилот тендер за барање предлози за финансирање на производството на зелен водород ќе биде објавен во есента 2023-та година преку Фондот за иновации на ЕУ.

Целта на новата банка ќе биде намалување на капиталните трошоци за производство на зелен водород. Банката ќе ги поттикне приватните инвестиции во производството на водород, вклучително и со покривање на разликата во цената помеѓу зелениот и конвенционалниот водород што моментално се произведува. Плановите се до 2030-та година во ЕУ да се користат 20 милиони тони водород годишно, од кои половина треба да се произведуваат локално. Овие планови се вклучени во Законот за јаглеродна неутралност.

Текстовите се дел од плановите на Брисел за зајакнување на зелените иновации и индустрија. Регулаторниот акт предвидува дека најмалку 40% од потребите на ЕУ за чиста технологија ќе бидат обезбедени од локалните бизниси до 2030-та година.

Целта е да се намали зависноста на ЕУ од увозот на фосилни горива, како и од увозот на технологии со низок јаглерод. Ова е од суштинско значење за постигнување на јаглеродна неутралност до 2050-та година, коментира потпретседателот на ЕК, кој е одговорен за Зелениот договор, Франс Тимерманс.

Предложената легислатива се однесува на технологии кои ќе дадат значаен придонес за декарбонизацијата. Тие вклучуваат сончева и топлинска енергија, енергија на ветер, батерии и складирање, топлински пумпи и геотермална енергија, електролизатори и горивни ќелии, биогас/биометан, зафаќање на јаглерод, искористување и складирање и мрежни технологии, одржливи алтернативни технологии за гориво. Внимание се посветува и на малите модуларни реактори и поврзаните најдобро горива во својата класа.

„Овие технологии ќе добијат посебна поддршка“, се вели во соопштението на ЕК.

Законот ќе ги подобри условите за инвестирање преку обезбедување пристап до информации, намалување на административниот товар за креирање проекти и поедноставување на процесите за издавање дозволи. Ќе им се даде приоритет на проектите за кои е утврдено дека се од суштинско значење за одржливоста и конкурентноста на индустријата.

Меѓу нив, на пример, се проектите за апсење на јаглерод диоксид. Законот поставува цел на ЕУ за постигнување годишен капацитет за инјектирање на јаглерод диоксид во стратешките места за складирање. Финансирањето ќе биде пропорционални придонеси од производителите на нафта и гас на ЕУ.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП