петок, 31 март 2023
ПочетнаКОМПАНИИВитаминка АД Прилеп прокнижи над 20 милиони денари добивка за периодот јануари-септември

Витаминка АД Прилеп прокнижи над 20 милиони денари добивка за периодот јануари-септември

Витаминка Ад Прилеп во периодот јануари-септември оствари добивка по оданочување во висина од 21.119 илјади денари, која во споредба со добивката за истиот период од минатата година е пониска за 9 %.

Остварените единечни вкупни приходи за девет месеци од 2021 година изнесуваат 2.124.674 илјади денари и во споредба со остварените за истиот период  во 2020 година бележат пораст од 15%. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 99%, имаат приходите остварени од продажба на производи и услуги од основна дејност, кои во споредба со остварените во 2020  година се повисоки за 14%.

Остварените единечни вкупни расходи во девет месеци од 2021 година изнесуваат 2.076.890 илјади денари и во споредба со остварените за истиот период во 2020 година бележат раст од 13 %. Висината на  вкупните расходи е во корелација со работењето во првото тромесечје од 2021 година.

Финансикиот извештај можете да го погледнете тука.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП