понеделник, 11 декември 2023
ПочетнаКОМПАНИИ“Витаминка” АД Прилеп оствари добивка од 24,5 милиони денари за 2020 година

“Витаминка” АД Прилеп оствари добивка од 24,5 милиони денари за 2020 година

“Витаминка” АД Прилеп за периодот Јануари – Декември 2020 година оствари добивка на износ од 24.524 илјади денари.

Вкупни приходи

Остварените единечни вкупни приходи во 2020 година изнесуваат 2.563.700 илјади денари и во споредба со остварените во 2019 година бележат пораст од 2%. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 98%, имаат приходите остварени од продажба на производи и услуги  од основна дејност,  кои во споредба со остварените во 2019 година бележат пораст од 2%.

Вкупни расходи

Остварените единечни вкупни расходи во 2020 година изнесуваат 2.548.605 илјади денари и во споредба со остварените во 2019 година бележат раст од 1%. Растот  на вкупните расходи е во корелација со оперативното работење за  2020 година.

Финансискиот извештај можете да го погледнете тука.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП