29 мај, 2024
ПочетнаКОМПАНИИГрупацијата Триглав лани со позитивни финансиски резултати

Групацијата Триглав лани со позитивни финансиски резултати

triglav598mjqiosjjoj

Групацијата Триглав во 2013 година продолжи да ја реализира својата стратегија, која што се темели на фокусирање на основната дејност на осигурување, профитабилност и сигурност во работењето. Групацијата Триглав и покрај тешките економски и финансиски услови во 2013та работеше добро.

Групацијата Триглав го задржа високото ниво на профитабилност и финансиска стабилност, што беше потврдено и од страна на агенциите за проценка на бонитет, „Standard & Poor’s“ и „A.M. Best“, кои Заваровалница Триглав и Позаваровалница Триглав Ре ја оценија со бонитетна оцена „А-“, со стабилна среднорочна прогноза.

Проценетиот деловен резултат на Групацијата Триглав пред оданочување изнесува 83,6 милиони евра, што е 7% пониско во однос на 2012 година, а воедно 21% над планираното. Проценетиот нето деловен резултат на Групацијата Триглав изнесува 69,9 милиони евра, што во однос на 2012-та претставува пад од 5%, но е 27% над планираното.

Продолжувањето на економската криза и понатаму влијае на обемот на фактурирана премија од осигурување на Групацијата Триглав, која според првите оцени изнесува 900,9 милиони евра и, споредено со 2012 година, е за 4% пониска.

Постигнатиот комбиниран количник, со кој се мери успешноста на осигурителната компанија  во нејзината основна дејност, на ниво на Групацијата Триглав е оценет со вредност од 91,0% што е за 3,7 процентни поени подобро од планираното. Оценетата рентабилност на капиталот на Групацијата Триглав изнесува 12,0%.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП