23 јуни, 2024
ПочетнаЕКОНОМИЈАГерманија воведува „турбо-работа“ – што значи ова за печалбарите од Македонија?

Германија воведува „турбо-работа“ – што значи ова за печалбарите од Македонија?

Германскиот канцелар Олаф Шолц ги потврди плановите за побрзо интегрирање на бегалците на германскиот пазар на труд.

Па така, проектот „турбо-работа“ има за цел да им помогне на бегалците кои имаат можност да добијат дозвола за престој побрзо да најдат работа.

Овој проект претставува важен чекор во интеграцијата на бегалците во германското општество.
Според Шолц, многу проблеми веќе се решени, но сепак се очекува дека ќе потрае уште малку додека не се решат сите предизвици. Еден од проблемите е нострификацијата на дипломите. Во Германија има 800 институции кои се задолжени за признавање на професионални дипломи, што може да биде комплициран процес.

Сепак, Шолц гледа на ова како на „голем напредок“ во посредувањето при вработување и интеграцијата на барателите на работа на пазарот на трудот.

Ова е важно и за македонските работници кои се заинтересирани да работат во Германија. Проектот „турбо-работа“ може да им овозможи побрзо наоѓање на работа и успешна интеграција во новата средина.

Исто така, важно е да се знае дека во Германија постои и концептот на „mini job“. Секој работоспособен жител на Германија има право да работи „mini job“, при што може да одлучи каков вид на работа да извршува.

Сепак, главниот работодавач може да го ограничи или спречи извршувањето на одреден вид на вработување.

Во секој случај, овие развојни настани во Германија се важни за сите работници, вклучувајќи ги и македонските, кои се заинтересирани за работа во оваа земја.

Што е разликата помеѓу „mini job“ и „turbo job“?

Разликата помеѓу „mini job“ и „turbo job“ во Германија е во нивната природа и условите на работа.

Mini Job (Мини-работа):

Природа: Мини-работата е вид на неполно работење, каде што работникот работи на неполно работно време.

Време на работа: Обично не надминува 450 часа месечно или 5 часа дневно.

Права и обврски: Работниците имаат право на платени одмори и празници. Нема обврска за социјални осигурувања (пензиско, здравствено и незаполнето осигурување).

Ограничувања: Главниот работодавач може да го ограничи или спречи извршувањето на одреден вид на вработување.

Turbo Job (Турбо-работа):

Природа: Турбо-работата е дел од проектот за интеграција на бегалците во германскиот пазар на труд.

Цел: Овој проект им помага на бегалците кои имаат можност да добијат дозвола за престој побрзо да најдат работа.

Интеграција: Проектот „турбо-работа“ им овозможува побрзо наоѓање на работа и успешна интеграција во новата средина.

Предизвици: Еден од предизвиците е нострификацијата на дипломите на бегалците.

Значење: Ова е важно и за македонските работници кои се заинтересирани да работат во Германија.
Во секој случај, овие два концепти имаат различни цели и услови на работа, и се од суштинско значење за работниците во Германија.

Кои други земји го користат концептот на турбо-работа?

Концептот на „турбо-работа“ не е само ограничен на Германија. Во различни земји постојат слични програми и иницијативи за интеграција на бегалците во пазарот на труд.

Овие програми можат да вклучуваат обука, поддршка при вработување и мерки за подобрување на јазичните вештини.

Земји кои имаат слични иницијативи: Шведска, Холандија, Канада, Австралија и САД.
Важно е да се знае дека интеграцијата на бегалците во пазарот на труд е глобален предизвик, и многу земји работат за да ги поддржат бегалците во нивната интеграција и успешно вработување.

Б.З.М.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП