14 јуни, 2024
ПочетнаЕКОНОМИЈАОд 1ви февруари укинати царини за кожа, текстил, механички уреди, генератори, трансформатори

Од 1ви февруари укинати царини за кожа, текстил, механички уреди, генератори, трансформатори

Одлуката на Владата за укинување на царините за 71 тарифна ознака е поздравено од бизнис заедницата. Со оваа мерка се укинуваат царинските давачки за кожа, тканенина, неткаен текстил, фротир, ѓонови и топуци. Дополнително оваа мерка ќе важи и за алати за пресување, ковање, пумпи за потиснување, механички уреди, разни калапи, запченици, електромотори, електрични генератори, трансформатори и слично. Од Владата велат дека целта е да се олеснат условите за работа на компаниите кои пред се доаѓаат од метало преработувачката индустрија, металургијата, текстилна и кожарска индустрија. Експертите велат дека мерката може да помогне во подобрување на конкурентноста на фирмите.

Дејностите во кои како суровини и репроматеријали се употребуваат конкретните производи за кои се укинаа царинските стапки, лани бележат сериозно намалување на производството. И тоа, производствто за текстил е намалено за 13,5 отсто, производството на облека 14,3 отсто, производствто на машини и уреди, приколки и полуприколки пад за 13,4 отсто, Производство на електрична опрема минус од 17,9 отсто. Од Стопанската комора, бизнис здружение по чие барање е донесена оваа мерка за укинување на дел од давачките за царина на компаниите велат дека придобивни ќе имаат не само засегнатите компании туку и целокупната економија.

„Стопанската комора на Македонија во континуитет се залага за подобрување на условите за компаниите членки и зголемување на нивната конкурентност. Во таа насока, а на барање на Асоцијацијата на странски компании со технолошки напредно производство, која функционира во рамки на Стопанската комора на Македонија Владата донесе автономни мерки со цел намалување на царинските стапки на одделни производи (компоненти) потребни за производство на технолошки напредни производ. Со оваа последна Одлука, дополнително се  укинуваат царините за 71 тарифна ознака, со што директно се влијае врз конкурентноста на компаниите од преработувачката индустрија, кои се извозно ориентирани, а чие производство зависи од увоз на суровини и материјали од трети земји. Тарифните ознаки за кои се укинуваат царините се однесуваат на суровини и репроматеријали кои се употребуваат во преработувачката индустрија, која согласно податоците на Државниот завод за статистика во првите единаесет месеци од 2020 година, во споредба со истиот период лани забележа пад од 11,1%“, велат за Денар од Стопанската комора.

Што се однесува до експертите, од Институтот за економски анализи Finance Think велат дека секако засегнатите компании ќе имаат пониски трошоци, зголемено производство и конкурентност за 15%,. Но нивните анализи покажуваат и дека постои простор за зголемување на обемот на поголеми инвестиции за 30 отсто. Дополнително од институтот сметаат дека со ваквата мерка, ќе зајакне потенцијалот на фирмите и истите можат да станат мотор за економско закрепнување на земјава.

„Оваа мерка ги адресира ограничувањата со кои се соочуваат извозниците, односно помалата конкурентност, заради високите увозни давачки и трошоци за залихи, но истовремено ќе ги интензивира потенцијалите за пораст на инвестициите и производството. Мерките треба да се насочат и кон поголема соработка на домашните со извозните компании”, велат од  Finance Think.

Инаку, од владата посочија дека ова е првата услоена мерка од петтиот пакет економска помош за приватниот сектор. Можноста за укинување на царинските стапки ќе важи од 1 феврури до 31 декември 2021 година. Податоците за 2019 година покажуваат дека овие давачки компаниите ги чинеле над 160 милиони евра.

„Предлог листите на производи опфатени со оваа одлука, која е првата усвоена одлука од новиот Пакет 5 економски мерки за справување со последиците од КОВИД-19, се изготвени од страна на Стопанската комора на Македонија по извршена консултација со компаниите членки на Стопанската комора од секторите на метало-преработувачката индустрија, металургијата, текстилната и кожарската индустрија. Ова е прва мерка од новиот Петти пакет економски мерки кои ќе ја рестартираат, закрепнат и ревитализираат домашната економија. Укинувањето на увозните давачки – царинските стапки на одделни суровини и репроматеријали за преработувачката индустрија ќе влијаат на зголемувањето на производството како и зголемување конкурентноста и извозот на домашните производи. Финансиските импликации од оваа мерка, според Министерството за финансии се околу 7,1 милиони евра“, велат од Владата.

Податоците на Стопанската комора покажуваат дека минатата година приходите од царинските давачки за конкретните тарифни ознаки изнесуваат нешто над пет милиони евра. Сега, ставот на властите е дека овие средства годинава ќе останат во економијата, односно може да бидат вистинска помош за компаниите. Освен металната, и металуршката индустрија, голем бенефит од оваа мерка ќе имаат и текстилната и кожарската индустрија во Македонија.

И.П

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП