четврток, 19 мај 2022
ПочетнаЕКОНОМИЈАДенови на финансиска писменост

Денови на финансиска писменост

Од денеска до 31 мај ќе се одржи третото издание на Деновите на финансиска писменост, во кој период Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), пензиските друштва – КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, Сава пензиско друштво а.д. Скопје и ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје и деловните соработници на пензиските друштва како финансиски институции во државата во чии рамки овие институции ќе им помогнат на граѓаните да го прошират знаењето за својот статус и своите пензиски средства.

МАПАС како еден од организаторите и учесник на Деновите на финансиска писменост заедно со пензиските друштва, упатува јавен повик до сите заинтересирани граѓани да ги посетат просториите на МАПАС, на пензиските друштва и деловните соработници на пензиските друштва, каде стручни лица кои ќе ги информираат за измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осугурување.

МАПАС е регулаторна и супервизорска институција која во континуитет се грижи за интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување.

Исто така МАПАС повеќе години наназад спроведува активности за финансиска едукација како член на Координациското тело на регулаторни институции за финансиска едукација и финансиска инклузија во РСМ со цел зголемување на свесноста на граѓаните за потребата од поголема финансиска едукација и знаење за пензискиот систем и своите права и обврски од капитално финансираното пензиско осигурување.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП